Werkwijze | ErgoZorg HANDig

Bij de eerste afspraak wordt een intake afgenomen. Hierin wordt uw dag besproken en komen de activiteiten naar voren waar u problemen bij ervaart. Aan de hand van de problemen, stellen we samen met u en/of een mantelzorger een behandelplan op, zodat we aan de problemen werken die de cliënt en zijn omgeving belangrijk vindt.

Afhankelijk van uw probleem, kan de behandeling bestaan uit het trainen van de activiteit of adviseren over het uitvoeren van de activiteit. Ook kunnen we u helpen bij de aanschaf of aanvraag van een hulpmiddel.
Tevens kunnen we (mantel)zorgers begeleiden of adviseren over de zorg aan de cliënt.

De problemen die u ervaart kunnen op verschillende gebieden voorkomen . Om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken, komen wij naar de omgeving toe waar de activiteit wordt uitgevoerd. Veelal zal dit bij u thuis zijn, maar het kan ook op uw werk plaatsvinden.

Als er andere behandelaars of zorgverleners bij u betrokken zijn, dan vinden wij het belangrijk om samen te werken. Zodat de behandeling op elkaar afgestemd kan worden. Met uw toestemming zullen we de samenwerking opzoeken.

Heeft u een klacht over de behandeling, de praktijk of de manier waarop uw ergotherapeut met u omgaat, dan horen we dat graag van u. Komt u hier niet samen uit, dan kunt u de ergotherapeut vragen naar de klachtenprocedure (www.klachtenloketparamedici.nl). 

Werkwijze Werkwijze Werkwijze Werkwijze