Vergoeding | ErgoZorg HANDig

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. U heeft recht op een vergoeding van 10 uur per kalenderjaar. Enkele verzekeringen bieden extra uren ergotherapie aan in hun aanvullende pakketten. Om te weten of uw zorgverzekering extra uren ergotherapie beidt, kunt u uw zorgpolis raadplegen. 

Omdat ergotherapie uit het basispakket wordt vergoedt, zal eerst uw eigen risico aangesproken worden. 

Vergoeding